Apanui Staff‎ > ‎Staff List‎ > ‎

Peter ShieldsProfile
IT Tutor / Technician

Names: Peter Lynn (Knight) Shields
Born: 14 - July - 1947 , London UK.

Educated: 
Inala High Queensland, 
NZPO Training, 
The University of Auckland.
Cisco Academy Network.

Married: 1970, two sons.

I have lived with my wife Colette in Opotiki since 1999. Both Colette and I have lived in New Zealand for over 50 years. Colette is of Ngati Mutunga, Irish decent on her mothers side and French American on her Fathers side.

I'm whangi to the shields whanau, my birth whanau being Knight with Welsh (Celtic) ancestry.

I have worked for Te Runanga o Te Whanau since 2000. 

My Previous roles have been with NZPO, Telecom and Auckland University.


Mihi

Whakarongo, Whakarongo, Whakarongo!

Te mā tūi ē tangi nei

Tūi Tūi Tūi – Tūiā


Tūiā i runga

Tūiā i raro

Tūiā i waho

Tūiā i roto

Ka tangi hoki ahau

 

Te hei mauri ora!!

 

E ngā mana

E ngā reo

E ngā matua tupuna

Tēnā koutou

 

Ngā hau e whā

Ngā iwi ē tau nei

Tēnā koutou katoa 

Nō reira

Toi te Whenua, Toi te Tiriti, Toi te Mana

Tēnā Koutou Tēnā Koutou Tēnā Koutou katoa.

Links
Google Talk